16 listopada 2023 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach zorganizowała warsztaty z edukacji proekologicznej związanej ze środowiskiem wodnym dla uczniów klasy 5c Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach. Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Międzyzdrojska Biblioteka – nowe horyzonty” realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w Programie Operacyjnym RYBACTWO I MORZE.
Dzięki projektowi został osiągnięty cel: „Poprawa wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych wzmacniająca związek mieszkańców z miejscem zamieszkania, wzbogacenie i rozszerzenie oferty turystycznej obszaru Gminy Międzyzdroje poprzez zakup sprzętu komputerowego do czytelni komputerowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach oraz sprzętu multimedialnego tj. konsoli do gier typu Xbox i Playstation, gogli do wirtualnej rzeczywistości, telewizora, drukarki ze skanerem oraz skanera 3D wykorzystywanego podczas wydarzeń kulturalnych.” Kwota dofinansowania to: 58 438,00.
Podczas zajęć uczestnicy wzięli udział w pogadance dot. działań proekologicznych, czyli aktywności mających na celu ograniczenie szkodliwego wpływu człowieka na środowisko naturalne. Następnie opracowali „eko-ulotki” w programie graficznym na nowo zakupionych komputerach propagujące postawy ekologiczne na temat segregacji śmieci, sposobów na ograniczenie zużycia plastiku, oszczędzania wody, dbania o Morze Bałtyckie, ograniczeń zanieczyszczania powietrza i wody oraz zapobiegania zmianie klimatu. Zaprojektowane ulotki zostały wydrukowane na nowych drukarkach, również zakupionych w ramach projektu, by uczniowie mogli zabrać je ze sobą i promować postawy proekologiczne. Na zakończenie nasi goście po ciężkiej, intelektualnej i manualnej pracy otrzymali słodki poczęstunek.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom zajęć oraz Panu Krzysztofowi Sołtysowi, wychowawcy „dźwięcznej” i przemiłej klasy. Mamy nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie.