Protokół nr 1 z rozstrzygnięcia złożenia oferty cenowej na realizację opeacji pt. "Międzyzdrojska Biblioteka-nowe horyzonty" na zakup sprzętu komputerowego i sprzętu multimedialnego, która otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" ...

Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację operacji, która otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze": "Międzyzdrojska Biblioteka - nowe horyzonty (zakup sprzętu komputerowego i sprzętu multimedialnego z dnia 15.09.2023)   Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację operacji, która otrzymała dofinansowanie w ramach Programu ...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa i montaż sprzętu do audiodyskrypcji z dnia 30.08.2022 r. ...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa i montaż sprzętu dla niewidomych, słabowidzących: urządzenie lektorskie typu Auto Lektor, komputer z oprogramowaniem dla osoby niewidomej i słabowidzącej oraz powiększalnik przenośny z dnia 25.08.2022 ...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - dostawa i montaż do audiodeskrypcji z dnia 25.08.2022 r. Opis szczegółowy do audiodeskrypcji Wzór_formularza_oferty   ...

Zaproszenie do oferty cenowej - dostawa i montaż sprzętu dla niewidomych, słabowidzących: urządzenie lektorskie typu Auto Lektor, komputer z oprogramowaniem dla osoby niewidomej i słabowidzącej oraz powiększalnik przenośny z dnia 17.08.2022 Opis szczegółowy sprzętu dla osób niewidomych i słabowidzących Wzór formularza oferty ...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa i montaż stacjonarnej pętli indukcyjnej i 3 pętli indukcyjnych przenośnych ...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa i montaż trezora bibliotecznego (wrzutni) wolnostojącego na zewnątrz 09.08.2022 r. ...

Zaproszenie do składania oferty cenowej - dostawa i montaż stacjonarnej pętli indukcyjnej oraz 3 pętli indukcyjnych przenośnych z dnia 04.08.2022 r. Ostateczny "Opis szczegółowy systemu pętli indukcyjnej" z dnia 09.08.2022 r. Wzór formularza oferty ...

Zaproszenie do składania oferty cenowej - dostawa i montaż trezora bibliotecznego (wrzutni) wolnostojącego na zewnątrz Opis techniczny trezora bibliotecznego (wrzutni) wolnostojącego na zewnątrz. Zmiana w opisie technicznym trezora bibliotecznego (wrzutni) wolnostojącego na zewnątrz Wzór formularza oferty Zapytania i odpowiedzi - dostawa i montaż trezora bibliotecznego (wrzutni) ...