Obejrzyj zapowiedź konkursu: 
https://youtu.be/SXoyAYMoCQ4

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach jest Ambasadorem etapu lokalnego Ogólnopolskiego Konkursu „Lato z Pippi”. Konkurs organizowany jest dla rodzin z dziećmi w dwóch kategoriach: plastycznej (do 12 lat) oraz literackiej (do 16 lat). Prace należy przesyłać/przynosić do 21 września 2020 r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach. 

Pippi Pończoszanka, główna bohaterka książek autorstwa szwedzkiej pisarki Astrid Lingren to zwariowana,

wiecznie uśmiechnięta dziewczynka o rudych włosach splecionych w dwa odstające warkocze oraz piegowatej twarzy. Na tle innych dzieci wyróżnia się niesamowicie silnym charakterem, odwagą oraz pomysłowością. Wraz ze swoimi przyjaciółmi – rozsądną Anniką oraz wesołym Tommym przeżywa niezapomniane przygody. Pippi w tym roku obchodzi swoje 75. urodziny. Z tej okazji Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach wraz z Wydawnictwem Jung-off-ska zapraszają do wzięcia udziału w konkursie pt. „75. Urodziny, czyli Lato z Pippi”.

Celem konkursu jest kreatywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież, możliwość zaprezentowania zdolności plastycznych i literackich, promocja twórczości Astrid Lindgren, a szczególnie najsłynniejszej bohaterki jej powieści Pippi, propagowanie czytelnictwa oraz postaw społecznych związanych z postacią Pippi tj. prawa dzieci, pewność siebie, prawo do własnego zdania, otwartość na świat czy równouprawnienie płci.

Uczestnicy mają do wyboru jedno z poniższych zadań:

a) „Limeryk o Pippi”. Praca literacka dla rodzin (dorosły + dziecko do 16 roku życia). Limeryk powinien być to krótki i żartobliwy wiersz, inspirowany postacią i przygodami Pippi, napisany w sposób następujący:

• Spośród pięciu wersów limeryku dwa pierwsze oraz ostatni rymują się i mają jednakową liczbę sylab akcentowanych.

• Wersy: trzeci i czwarty też się rymują (co daje rymy w układzie aabba) i również mają jednakową liczbę sylab akcentowanych, jednak liczba ta jest mniejsza (zwykle o jeden) niż w przypadku pozostałych wersów.

• Układ sylab akcentowanych i nieakcentowanych nadaje limerykowi specyficzny rytm (inny dla dłuższych i dla krótszych linijek). Powinno to być zauważalne przy recytacji.

• Na końcu pierwszego wersu zwykle występuje nazwa własna, najczęściej geograficzna, która jest podstawą rytmu a. 

Limeryk często związany jest z jakimś nazwiskiem lub nazwą miejscowości. Tworzyła je Wisława Szymborska oraz Jacek Kaczmarski. Obecnie limeryki tworzą Michał Rusinek i Krzysztof Daukszewicz.

 

b)  Praca plastyczna dla rodzin (dorosły + dziecko do 12 roku życia). Może być wykonana dowolną techniką: rysowanie, malowanie, rzeźbienie, lepienie z m.in. gliny, plasteliny, masy solnej, modeliny, itp., wycinanki/wydzieranki/wyklejanki, grafika, kolaż, instalacje, video-art, konstrukcje z różnego materiału np. papieru, szmaty i sznurku. Tematem pracy jest „Pippi w malarstwie polskim i światowym”, czyli plastyczny wizerunek Pippi inspirowany twórczością dowolnego malarza żyjącego i tworzącego w I połowie XX wieku lub dawniej (m.in. Wyspiański, Matejko, Malczewski, Michał Anioł, Leonardo Da Vinci, Hieronim Bosch, Van Gogh i inni).

W zbiorach naszej Biblioteki można znaleźć książki oraz komiksy o Pippi i jej przygodach, które mogą stać się dla uczestników inspiracją do wykonania prac.

Każdy z uczestników zobowiązany jest do wypełnienia formularzu zgłoszeniowego, zgodę osób pełnoletnich uczestniczących w konkursie oraz zgodę ustawowego przedstawiciela niepełnoletniego uczestnika w konkursie. Prace konkursowe na I etapie konkursu oceni powołana Kapituła i wyłoni po 3 prace z każdej kategorii konkursu – formy plastycznej i literackiej, które zarekomenduje do II etapu konkursu. Etap II trwa od 12.10.2020 r. do 14.11.2020 r. , tj. do dnia urodzin Astrid Lindgren. Wydawnictwo Jung-off-ska ogłosi wyniki konkursu do dnia 14.11.2020 r. na swojej stronie internetowej http://jungoffska.pl.

W etapie lokalnym będą do wygrania książki i atrakcyjne nagrody rzeczowe, a w etapie ogólnopolskim wypoczynek dla 4 osób w ośrodku Hotel & Spa Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie, bony podarunkowe oraz zestawy książek Wydawnictwa Jung-off-ska.

Wydawnictwo Jung-off-ska wyróżni najbardziej zaangażowanego Ambasadora, który będzie mógł zorganizować spotkanie dzieci z panią Edytą Jungowską, dlatego Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach serdecznie zaprasza wszystkich małych i dużych miłośników przygód Pippi do udziału w konkursie.

Więcej informacji oraz regulamin dostępny na stronie: http://www.biblioteka.miedzyzdroje.pl, http://jungoffska.pl/konkurs. 

#pippi75 #urodzinypippi #congratspippi #latozpippi #jungoffska #bemorepippi #wdomuzpippi #pippilongstocking 

 

 

Regulamin konkursu „75. Urodziny, czyli Lato z Pippi” (9 stron)

§ 1

ORGANIZATOR I FINANSOWANIE

1. Regulamin określa warunki i zasady konkursu – „75. Urodziny czyli Lato z Pippi”, zwanego dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Jung-off-ska Sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą w Polsce przy ul. Krypskiej 27, 04-082 Warszawa, posiadająca numer KRS: 0000292334, NIP: 132703035,

Regon: 141200847 posługujące się dalej nazwą „Organizator”.

3. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

4. Patronem honorowym Konkursu jest Ambasada Szwecji w Polsce.

5. Partnerami i Patronami Konkursu są: Ambasadorzy Konkursu, Patroni Medialni, Partnerzy oraz Sponsorzy Nagród Głównych

6. Sponsorami nagrody głównej są: Hotel & Spa Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie, Ikea oraz Wydawnictwo Jungoffska

7. Partnerami i Patronami Konkursu są: Fundacja „ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom”, AMS, Miasto Dzieci, Qulturka, Gaga, Guliwer, Czytamto.pl.

§ 2

CEL KONKURSU

Celem konkursu „75 urodziny– czyli LATO Z PIPPI” jest:

a) promocja twórczości Astrid Lindgren, a szczególnie najsłynniejszej bohaterki jej powieści Pippi

b) propagowanie czytelnictwa wśród dzieci

c) propagowanie wśród dzieci pozytywnych postaw społecznych związanych z postacią Pippi:

prawa dzieci, kreatywność, pewność siebie, prawo do własnego zdania, otwartość na świat, równouprawnienie płci

d) opowieści o przygodach Pippi jako inspiracja dla dialogu międzypokoleniowego

§ 3

UCZESTNICY i FORMA

1. Konkurs jest realizowany trójstronnie i dwuetapowo, tj. organizuje go Wydawnictwo Jungoffska, realizują go w pierwszym etapie placówki partnerskie (Ambasadorzy Konkursu), w drugim etapie organizator, a prace konkursowe nadsyłają osoby indywidualne biorące udział w konkursie do placówki partnerskiej (Ambasadora Konkursu).

2. Wyklucza się nadsyłanie prac konkursowych bezpośrednio do Organizatora, aby zapobiec podwójnie nadsyłanym pracom.

3. Placówkami partnerskimi (Ambasadorami Konkursu) mogą zostać podmioty takie jak:

a) Biblioteki

b) Domy Kultury

c) Świetlice środowiskowe

d) Szkoły

e) Organizacje pozarządowe

f) Kluby

4. Placówki partnerskie otrzymują roboczy tytuł „Ambasadora konkursu” na mocy odrębnego dokumentu, tj. dwustronnego porozumienia współpracy pomiędzy placówką partnerską

a Organizatorem konkursu.

5. Placówka partnerska (Ambasadorzy Konkursu) organizuje obchody 75. Urodzin Pippi, w tym realizację konkursu ogólnopolskiego „75. Urodziny, czyli Lato z Pippi” na pierwszym etapie samodzielnie w ramach obowiązujących terminów dla pierwszego etapu konkursu, tj. od dnia

ogłoszenia 20.06.2020 do 21.09.2020 roku

6. Placówka partnerska (Ambasadorzy Konkursu) może ogłosić i realizować sam konkurs, jak i wydarzenia edukacyjne i interaktywne, tj. towarzyszące konkursowi w formie stacjonarnej lub online

7. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace mające formę literacką lub plastyczną.

8. Forma literacka to limeryk humorystyczny i wesoły inspirowany postacią i przygodami Pippi. Limeryk jest to zabawny, absurdalny, często frywolny utwór poetycki napisany w sposób następujący:

i. Spośród pięciu wersów limeryku dwa pierwsze oraz ostatni rymują się i mają jednakową liczbę sylab akcentowanych.

ii. Wersy trzeci i czwarty też się rymują (co daje rymy w układzie aabba) i również mają jednakową liczbę sylab akcentowanych, jednak liczba ta jest mniejsza (zwykle

o jeden) niż w przypadku pozostałych wersów.

iii. Układ sylab akcentowanych i nieakcentowanych nadaje limerykowi specyficzny rytm (inny dla dłuższych i dla krótszych linijek). Powinno to być zauważalne przy recytacji.

iv. Na końcu pierwszego wersu zwykle występuje nazwa własna, najczęściej geograficzna.

9. Forma plastyczna jest dowolna. Może być wykonana techniką dowolną (rysowanie, malowanie, rzeźbienie, lepienie (glina, plastelina, masa solna, modelina itp.),

wycinanki/wydzieranki/wyklejanki, grafika, kolaż, konstrukcje z różnego materiału np. papier,szmaty i sznurek). Tematem pracy powinno być zobrazowanie postaci Pippi inspirowanetwórczością dowolnego malarza żyjącego i tworzącego w I połowie XX wieku lub dawniej.

10. W etapie pierwszym (lokalnym) Uczestnik nadsyła pracę konkursową na adres wskazany przez Placówkę partnerską (Ambasadora Konkursu) na wskazany przezeń adres we wskazanym przezeń terminie, nie przekraczając daty 21.09.2020 (liczy się data stempla pocztowego lub nadania wysyłki)

11. W etapie drugim (ogólnopolskim) placówka partnerska (Ambasador Konkursu) wysyła wybrane prace do Organizatora pocztą lub elektronicznie w formie zdjęć lub skanów mailem w terminie do 12.10.2020 r. (włącznie/ liczy się stempel pocztowy, kuriera/ data maila).

Prace należy wysłać na dres:

Wydawnictwo Jung-off- ska

04-082 Warszawa

ul. Krypska 27

z dopiskiem „75 Urodziny PIPPI”

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12. Placówka partnerska na mocy podpisania obopólnego Porozumienia o Współpracy w odrębnym dokumencie (dostarczonym drogą mailowo przez Organizatora) otrzymuje tytuł „Ambasadora konkursu”, a za udział w konkursie otrzymuje dyplom i podziękowanie od Organizatora.

13. Placówka partnerska (Ambasador Konkursu) na etapie lokalnym będzie ogłaszać konkurs, zbierać prace konkursowe, kompletować dokumentację zgłoszeniową tj. zał. 1 (zgodnie z §4), oceniać prace konkursowe, przyznawać nagrody i wyróżnienia samodzielnie.

14. W Konkursie mogą brać udział zespoły rodzinne, tj. 1 dziecko i 1 dorosły (w przypadku pracy plastycznej dzieci do 12. roku oraz dorośli członkowie ich rodzin, w przypadku pracy literackiej dzieci do 16 roku życia oraz dorośli członkowie ich rodzin). Członkami rodziny mogą być np. rodzice, pełnoletnie rodzeństwo, dziadkowie, wujkowie, ciocie, kuzynostwo. Wykaz uczestników nastąpi w karcie zgłoszeń, tj. zał. 1 do regulaminu.

15. Uczestnicy konkursu muszą dołączyć do dostarczanych prac zgłoszenie do konkursu oraz pisemną zgodę rodziców lub opiekunów małoletnich uczestników w konkursie, tj. zał. 1 do regulaminu

16. Prace konkursowe będą oceniane wg następujących kryteriów:

a) Jasny i interesujący dla czytelnika sposób przedstawienia swoich doświadczeń, odczuć, myśli;

b) Treść pracy odpowiadająca tematyce konkursu;

c) Limeryk powinien być humorystyczny i wesoły zgodny z opisem §3 pkt. 8;

d) Praca plastyczna inspirowana światowym malarstwem zgodna z opisem w §3 pkt. 9.

17. Z konkursu wyłączeni są:

a) pracownicy oraz strony umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora bądź Partnera Konkursu;

b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

§ 4

Etap 1 (lokalny)

1. Etap pierwszy (lokalny) jest realizowany prze placówkę partnerską (Ambasadora Konkursu), z którą Organizator ma podpisane porozumienie współpracy (odrębny dokument dostarczany przez wydawnictwo w chwili zgłoszenia się placówki zainteresowanej byciem Ambasadorem

Konkursu).

2. Etap pierwszy to okres przyjmowania prac konkursowych i trwa od 20.06.2020 – 21.09.2020 roku

3. Etap pierwszy (lokalny) jest ogłaszany i realizowany samodzielnie przez placówkę partnerską (Ambasadora Konkursu) w ramach wymienionych w tym regulaminie terminów, nie przekraczając terminów końcowych.

   4. Placówka partnerska (Ambasador Konkursu) może uwzględnić wcześniejsze zakończenie zbierania prac konkursowych, np. gdyby w sytuacji przedłużającej się pandemii zaistniała potrzeba kwarantanny nadsyłanych dzieł.

5. Placówka partnerska (Ambasadora Konkursu) samodzielnie zapewnia zgodność etapu z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

6. Placówka partnerska (Ambasador Konkursu) może ogłosić i realizować zarówno konkurs jak i towarzyszące mu fakultatywne wydarzenia edukacyjne online.

7. Placówka partnerska (Ambasador Konkursu) samodzielnie nagradza i wyróżnia prace, wyłaniając 6 prac finałowych, po 3 z każdej kategorii, które w ramach wymienionych terminów wyśle do Organizatora do etapu drugiego, ogólnopolskiego.

8. Nadsyłanie prac finałowych, placówka partnerska może dokonać tradycyjnie pocztą lub w wersji elektronicznej na adres podany w §3 pkt. 11, załączając potrzebną dokumentację konkursową,

tj. zał. 1 do niniejszego regulaminu, w terminie do 12.10.2020 włącznie (liczy się stempel pocztowy/ kurier, data maila).

§ 5

Etap 2 (ogólnopolski)

1. Etap drugi (ogólnopolski) jest realizowany przez Organizatora.

2. Etap drugi trwa od 12.10.2020 – 14.11.2020, tj. do dnia urodzin Astrid Lindgren.

3. Organizator we współpracy z powołaną przez siebie Kapitułą, o której mowa w §7 wyłoni zwycięzców konkursu ogólnopolskiego.

4. Skład Kapituły zostanie wyłoniony w późniejszym terminie i ogłoszony na stronie internetowej dot. Konkursu Pippi www.jungoffska.pl .

5. Organizator ogłosi wyniki konkursu do dnia 14.11.2020 roku na swojej stronie internetowej www.jungoffska.pl .

6. Organizator nagradza zwycięzców samodzielnie nagrodami zgodnie z zapisami w §8.

§ 6

ZASADY I WARUNKI KONKURSU

1. Warunkiem współpracy pomiędzy Placówką Partnerską a Organizatorem w konkursie jest podpisanie Porozumienia o Współpracy przy Konkursie Ogólnopolskim oraz przesłanie pracy konkursowej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Wydawnictwo Jung-off-ska, ul. Krypska 27, 04-082 Warszawa z dopiskiem „75. Urodziny PIPPI” według podanego harmonogramu.

2. Warunkiem udziału dla uczestników jest zgoda poprzez złożenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeń bezpośrednio w Placówce partnerskiej (Ambasadora Konkursu).

3. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania nadesłanych materiałów w formie pełnej lub skróconej w celach edukacyjnych, jak również w innych celach zgodnie z § 11.

4. Prace konkursowe powinny być podpisane na kopercie lub w treści maila zgodnie z wytycznymi RODO (Nazwa i dane adresowe Ambasadora, telefon kontaktowy i adres e-mail Ambasadora)

5. Po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń, odbędzie się preselekcja przesłanych zgłoszeń i ich ocena przez Kapitułę Konkursu powołaną przez Organizatora.

§ 7

KAPITUŁA KONKURSU

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Kapitułę Konkursu (dalej „Kapituła”). W skład Kapituły wejdą przedstawiciele Organizatora oraz

Partnerów Konkursu.

2. Decyzje podjęte przez Kapitułę są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

3. Kapituła Konkursu przyzna 3 miejsca w każdej kategorii oraz 5 wyróżnień w następujący sposób:

a. I, II, III nagroda w kategorii „Praca plastyczna”,

b. I, II, III nagroda w kategorii „Praca literacka”,

c. 5 wyróżnień.

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 14.11.2020 r. na stronie www.jungoffska.pl

5. Organizator rozważa zorganizowanie uroczystej gali konkursowej, o czym powiadomi w późniejszym terminie po ogłoszeniu wyników drugiego etapu konkursu.

§8

NAGRODY

1. Nagrody w etapie pierwszym (lokalnym) ustalane są przez Placówkę partnerską (Ambasadora Konkursu) samodzielnie.

2. Nagrody na etapie drugim (ogólnopolskim) zostaną przyznane w następujący sposób:

a. W kategorii „Praca Plastyczna”:

i. I nagroda – weekend dla 4osób, tj. 2+2 (dzieci do 12 lat) z wyżywieniem i bonem prezentowym na zabiegi kosmetyczne w ośrodku Hotel & Spa Dr Irena Eris Wzgórza

Dylewskie oraz 3 dowolnie wybrane publikacje Wydawnictwa Jungoffska ze specjalną dedykacją i autografem Edyty Jungowskiej

ii. II nagroda – VOUCHER prezentowy IKEA w wartości 500 PLN oraz 3 wybrane publikacje Wydawnictwa Jungoffska ze specjalną dedykacją i autografem Edyty

Jungowskiej

iii. III nagroda – zestaw 7 wybranych publikacji Wydawnictwa Jungoffska ze specjalną dedykacją i autografem Edyty Jungowskiej

b. W kategorii „Praca Literacka”:

i. I nagroda w kategorii „Praca literacka” – VOUCHER prezentowy IKEA w wartości 2000 PLN oraz 3 dowolnie wybrane publikacji Wydawnictwa Jungoffska ze specjalną

dedykacją i autografem Edyty Jungowskiej.

ii. II nagroda – VOUCHER prezentowy IKEA w wartości 500 PLN oraz 3 wybrane publikacje Wydawnictwa Jungoffska ze specjalną dedykacją i autografem Edyty

Jungowskiej.

iii. III nagroda – zestaw 7 wybranych publikacji Wydawnictwa Jungoffska ze specjalną dedykacją i autografem Edyty Jungowskiej.

c. 5 wyróżnień – po jednym Paku Pippi.

 

3. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

4. Organizator zastrzegą sobie prawo do zmiany terminu realizacji nagrody głównej lub do zmiany

przedmiotu nagrody, na inną o równowartości wycieczki na dzień ogłoszenia konkursu.

§9

KONFLIKTY INTERESÓW

1. Członek Kapituły ma obowiązek powiadomić organizatora konkursu o istniejących konfliktach interesów. Za konflikt interesów uznaje się:

a) pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński lub związek o charakterze nieformalnym z autorem/autorami projektu lub członkami władz uczestnika konkursu

zgłaszającego projekt;

b) jakikolwiek związek z ocenianym projektem, w tym współautorstwo projektu lub wykonywanie jakichkolwiek działań w zakresie projektu;

c) udział w projekcie jako przedstawiciel organów władzy publicznej lub instytucji prawa publicznego, dla której lub na której zlecenie realizowany był zgłoszony projekt.

2. Członkowie kapituły są zobowiązani do złożenia oświadczenia o braku konfliktu lub ich istnieniu.

§10

HARMONOGRAM KONKURSU

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://www.jungoffska.pl.

2. Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszeniową lub/ oraz zgodą rodziców, tj. zał. 1) należy przysłać do 12.10.2020 (włącznie/ liczy się stempel pocztowy, kuriera/ data maila) na adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres Wydawnictwa Jungoffska, ul. Krypska 27, 04-082

Warszawa z dopiskiem „75. Urodziny PIPPI”.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 14.11.2020 na stronie www.jungoffska.pl

§11

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik zgłaszając materiał do konkursu oświadcza, że:

a) ma pełne prawo do dysponowania materiałem zgłoszonym do konkursu oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do materiału, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich,

osoby utrwalone w materiale, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.

2. Uczestnik oświadcza, że materiał nie brał udziału w innych konkursach.

 

3. Poprzez przystąpienie do konkursu Uczestnik oświadcza, iż udziela nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji bezpłatnej niewyłącznej do zgłoszonego materiału na polach eksploatacji wymienionych w ust. 4.

4. W ramach licencji niewyłącznej, o której mowa w ust. 3, Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczoną w czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie nagrodzonym materiałem na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

d) łączenia z innymi utworami (w tym np. stworzenie audiobooka) i eksploatacja takiego nowego utworu na polach eksploatacji wyżej wymienionych.

5. Udzielenie licencji niewyłącznej upoważnia do udzielenia sublicencji oraz do wykonywania autorskich praw zależnych. Odpłatność z ww. tytułu nie przysługuje.

6. Uczestnik oświadcza, pod warunkiem nagrodzenia jego pracy w konkursie, iż wyraża nieodpłatnie zgodę na wprowadzenie zmian i modyfikacji w przedstawionym przez niego materiale, w tym na korzystanie i rozporządzanie ewentualnie powstałym opracowaniem.

7. Uczestnik, którego materiał zostanie nagrodzony w konkursie, upoważnia Organizatora (z prawem udzielenia dalszych upoważnień) do wykonywania praw osobistych do utworu.

8. Uczestnik, który zawarł w materiale fragmenty, których nie jest autorem, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o dysponowaniu autorskimi prawami majątkowymi do tych fragmentów w zakresie umożliwiającym realizacje jego zobowiązań względem Organizatora.

9. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z materiałem zgłoszonym do konkursu i zawartych w nim treści oraz za ewentualne naruszenie w nim praw osób trzecich.

10. Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne publikowanie wizerunku przez nieograniczony czas i bez ograniczeń terytorialnych, w publikowanych informacjach w serwisach internetowych,

wydawnictwach, w telewizji, w mediach społecznościowych, na stronach internetowych prowadzonych przez Organizatora i Ambasadorów lub w publikacjach wykonanych na ich zlecenie, jak również w celach marketingowych Organizatora.

§12

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016) – dalej: „RODO”

 

1. Administratorami danych są: Wydawnictwo Jung-off-ska Sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą

w Warszawie (Polska) przy ul. Krypskiej 27, 04-082 Warszawa posługujące się nazwą

„Organizator” oraz placówki partnerskiej (Ambasador Konkursu):

a) ___________________________;

b) ___________________________;

c) ___________________________.

2. W celu zapewnienia ochrony danych Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się mailowo na poniżej wskazany adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Administratorzy przetwarzają Pani/Pana dane: imię i nazwisko, data urodzenia, telefon, adres e-mail oraz wizerunek na podstawie zgody -art. 6 ust. 1 lit. a) RODO-w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienie zwycięzcy i przyznania nagrody dla zwycięzców Konkursu oraz publikowania informacji w serwisach internetowych, wydawnictwach, w telewizji, w mediach społecznościowych, na stronach internetowych prowadzonych przez Organizatora i Ambasadorów lub w publikacjach wykonanych na ich zlecenie, również w celach marketingowych Organizatora.

4. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wykonywania celów wskazanych w ust. 3 powyżej lub wycofania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów oraz upływu terminu dochodzenia roszczeń.

5. Dane osobowe mogą zostać przekazane na podstawie przepisów prawa każdemu organowi, działającemu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, które zobowiązują Administratorów do udostępnienia danych.

6. Podanie danych nie jest obowiązkowe. Jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych i braku zgody jest niemożność uczestniczenia w Konkursie.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. W każdym przypadku przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, jak również nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu profilowania.

10. Placówka partnerska samodzielnie zapewnia zgodność etapu z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu zakończenia poszczególnych etapów konkursu. Gdyby zaszła taka konieczność, Uczestnicy

 

konkursu zostaną powiadomieni o ewentualnych zmianach harmonogramu konkursu pisemnie (mailem).

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień regulaminu w uzasadnionych przypadkach.

Ewentualne zmiany będą ogłaszane na stronie: https://www.jungoffska.pl lub/oraz na profilu Facebook Wydawnictwa Jung-off-ska.

3. Organizator nie gwarantuje, że strony sieci internetowych będą wolne od zakłóceń lub błędów.

4. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu i niewyłonienia laureatów.

5. Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. W sytuacji nieprzewidywalności podczas panującej pandemii organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w przypadku niemożności realizacji niektórych zapisów, o czym każdorazowo będzie informował na stronie internetowej www.jungoffska.pl